Публикации

Al-Ferganus tomonidan e]lon qilingan internet materiallar to’g’risida 

MA’LUMOTNOMA

Уй-жой коммунал соҳаси  фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Institutional transformation of the business sector
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг
маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш
Energetik Qurilmalar
Hisoblash Usullarini Algoritmlash
Роль современной химии и инноваций
в развитии национальной экономики. I


Роль современной химии и инноваций
в развитии национальной экономики. II
Иқтисодиёни рақамлаштириш шароитида иқтисодиётдаги
таркибий ўзгаришлар: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар
Global iqtisodiy rivojlanish
Nofilologik yoʻnalish talabalarini chet tillarga oʻqitishda
turli metod va yondashuvlardan samarali foydalanish muammolari
Boshqaruv psixologiyasi

 

Raqobatdosh milliy innovatsiya tizimini
shakllantirish muammolari yechimlari

Ekologik muammolar va ularni hal qilishda ekologik
menejmentning strategik yo'nalishlari

Korxonalarda ishlab chiqarishni

tashkil etish va rejalashtirish

O'zbekistonda turistik-rekreatsiya faoliyatini boshqarishning

uslubiy jihatlari: o'zgarishlar va istiqbollar

To'qimachilik saoati korxonalarida korporativ boshqaruvni innovatsion
paradigmasi: metodologiya, tajriba va ribojlanish istiqbolari

G'o'zada defoloatsiya o'tkazishning
maqbul me'yor va muddatlari

 

Sanoatda tadbirkorlik sub'ektlarining innovatsion faoliyatini boshqarish