IQTISODIYOTDA MARKETING INNOVATSIYALARI: MUAMMOLAR VA TARAQQIYOT ISTIQBOLLARI

Tayanch so'zlar

Kalit so’zlar: innovatsiyalar, marketing yangiliklari, barqaror rivojlanish, barqaror raqobatbardosh ustunlik, ijtimoiy tarmoqlar

Annotatsiya

Annotatsiya. Raqobatbardosh ustunlikka erishish funktsiyasida innovatsiyalarning tobora ortib borishi mutlaqo yangi kontseptsiya va innovatsion tasnifni aniqladi. Bugungi kunda innovatsiya atamasi nafaqat jarayon va mahsulot texnologiyasini sezilarli darajada takomillashtirishni anglatadi, balki u inson resurslari sohasidagi, ayniqsa marketing menejmentidagi innovatsion jarayonni ham anglatadi. Yuqorida aytib o’tilgan sabablarga ko’ra maqolada marketing yangiliklarini tahlil qilishga va uning barqaror raqobatbardosh ustunlikka erishish jarayoniga tobora sezilarli ta’sir ko’rsatishiga alohida e’tibor beradi.

Download