“AVTOOYNA” MChJDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Tayanch so'zlar

Kalit so'zlar: atrof-muhitni boshqarish, menejment, rejalashtirish, ekologik muammolar, ekologik xavfsizlik, ekologik ekspertiza.

Annotatsiya

Annotatsiya. Ushbu maqolada “AVTOOYNA” MChJ korxonasida atrof-muhitni boshqarishni rejalashtirish va boshqarish tizimining zamonaviy muammolarini o‘rganish natijalari keltirilgan. Rejalashtirish va boshqarish nazariyasining tahlili va uslubiy yondashuvlari asosida rejalashtirish texnologiyasining mazmuni va asosiy tarkibiy qismlari taklif etiladi, bu esa o‘zgaruvchan tashqi sharoitlarga muvofiq korxonani boshqarish jarayonini sozlash imkonini beradi.

Download