IQTISODIYOTDА INNOVАTSION JАRАYONLАR RIVOJLАNISHINI DАVLАT TOMONIDАN RАGʼBАTLАNTIRISH

Tayanch so'zlar

Kalit soʼzlar: innovatsiya, innovatsion rivojlanish, davlat tomonidan tartibga solish, raqobat, jahon iqtisodiyoti.

Annotatsiya

Аnnotatsiya. XXI asrda sodir berayotgan globallashuv jarayonlari postindustrial xolatni milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishining sifat jihatidan yangi bosqichiga aylantirish tendentsiyalarini kuchaytiradi. Shu munosabat bilan innovatsion takror ishlab chiqarish turiga oʼtishga asoslangan strategik resurs va iqtisodiy rivojlanishning muqobil manbai sifatida innovatsion potentsialning ahamiyati ortib bormoqda. Maqolada Oʼzbekiston Respublikasida innovatsion sohani rivojlantirishni ragʼbatlantirish boʼyicha davlat siyosatining bir qator xususiyatlari koʼrib chiqilgan, uning faollashishiga toʼsqinlik qiluvchi ayrim omillar aniqlangan. Jahon tajribasini oʼrganish asosida innovatsion jarayonlarni qoʼllab-quvvatlashni kuchaytirish boʼyicha bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Download