KIMYO SANOATI KORXONALARIDA YUQORI SAMARADORLIKNI TAʼMINLASHDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING O‘RNI

Tayanch so'zlar

Kalit so‘zlar: sanoat, kimyo sanoati, investitsiya, investitson siyosat, resurs tejamkorligi, innovatsiya.

Annotatsiya

Annotatsiya. Bugungi kunda kimyo sanoatini rivojlantirish va kimyo sanoatini bozorini isteʼmolchilar uchun doimiy ravishda faoliyat olib borishi uchun investitsion jozibadorligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Kimyo sanoati korxonalarida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilishini taʼminlash mamlakat iqtisodiyotining asosiy tizimni tashkil etuvchi sohasi sifatida qaraladi. Kimyo sanoatining raqobatbardoshligi va global raqobat sharoitda ushbu sanoat tarmog‘ining rivojlanish istiqbollari milliy iqtisodiyotda ishchi kuchini ko‘paytirish shartlari va sifatiga bevosita taʼsir qiladi. Ushbu jarayonda bu sanoat tarmog‘ini investitsiya jalb qilish bilan rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Download