INNOVАTsION KORXONАLАRNING RАQOBАTBАRDOShLIGINI OShIRISh MАSАLАLАRI

Tayanch so'zlar

Kalit soʼzlar: innovatsiya, innovatsion korxona, innovatsion tizim, raqobatbardoshlik, bozorni oʼzgartirish.

Annotatsiya

Аnnotatsiya. Zamonaviy sharoitda, bozorda raqobat yuqori darajaga yetganida, korxonaning ichki muhiti bozor talablariga javob berishini taʼminlash doimiy oʼzgarishni talab qiladigan muvaffaqiyatli faoliyatning muhim omillaridan biriga aylanadi. Iqtisodiy oʼsishning bugungi dvigateli ishlab chiqarishda ham, foydalanishda ham, isteʼmolda ham qoʼllaniladigan innovatsiyalardir. Jahon tajribasi shuni koʼrsatadiki, innovatsiyalarni yaratish va joriy yetish nafaqat korxonaning raqobatbardoshligini oshirish usuli, balki mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ragʼbatdir. Ushbu maqolada korxonalarning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida ularning innovatsion faoliyatini faollashtirish bilan bogʼliq masalalar koʼrib chiqiladi.

Download